bizton számíthat ránk, mi kezeskedünk önért
SlideDeck v.1.3.2 Lite Example
KommunikÁciÓ
BiztonsÁg
Nyomda
ReferencicÁk
Elérhetőségek
Galéria

Tűzbiztonság

TűzbiztonságA tűzvédelmi törvény, amelynek hatálya  nemcsak a munkahelyre, hanem  magánéletünkre is kiterjed, szabályozza  a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainkat, úgy a munkáltatói, mint a dolgozói, állampolgári oldalon. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat ezt még pontosítja.

A törvény értelmében a munkáltató:

 • Köteles gondoskodni a tevékenységével  kapcsolatos tűzvédelemről, ezen belül  alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél minimum követelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása.
 • Megfelelő Tűzvédelmi Szabályzatot és Tűzriadó tervet kell készíttessen, ezen belül  a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását is.
 • Gondoskodik arról, hogy rendeltetésszerű működése során tevékenysége  ne jelentsen tűz- és robbanásveszélyt a dolgozókra, illetve a környezetre
  Az általa létrehozott illetve forgalmazott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót
 • Köteles  megteremteni a tevékenysége során keletkezhető tűz és műszaki balesetészlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési,személyi és tárgyi feltételeit. Megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodnia a tűzvédelem biztosításáról.
 • Köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a vállalkozások a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzveszélyességi osztályok, melyek meghatározzák a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat:

 • „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A”
 • „Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B”
 • „Tűzveszélyes” – jelzése: „C”
 • „Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D”
 • „Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E”

Szakembereink készen állnak arra, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul levegyék megbízónk válláról.
Szemelvények a tűzvédelmi hiányosságok miatt kiróható szankciókról:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról


Dokumentum letöltése

Dur©o 2012 - kommunikáció, biztonság, reklám, rendezvényszervezés, PR tanácsadás          Webfejlesztés: Arteries Studio